Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

Cele kształcenia

Informacja wkrótce.

Absolwent otrzymuje

Informacja wkrótce.