Rekrutacja

Wypełnij wniosek o przyjęcie do CEZ elektronicznie na zaszej stronie
bądź pobierz dokument, wypełnij i przynieś do naszej placówki.

Jak zostać słuchaczem
szkoły?

Do rozpoczęcia nauki w szkole policealnej wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej (liceum lub technikum). Nie wymagamy matury.
 
Przy zapisie w sekretariacie szkoły należy złożyć:
  • świadectwo
  • wniosek o przyjęcie
  • 2 zdjęcia legitymacyjne
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki (po wydaniu skierowania przez szkołę)

Wniosek o przyjęcie do CEZ - wersja internetowa