Rekrutacja

Wypełnij wniosek o przyjęcie do CEZ elektronicznie na zaszej stronie
bądź pobierz dokument, wypełnij i przynieś do naszej placówki.

Jak zostać słuchaczem
szkoły?

Do rozpoczęcia nauki w szkole policealnej wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej (liceum lub technikum). Nie wymagamy matury.
 
Przy zapisie w sekretariacie szkoły należy złożyć:
 • świadectwo
 • wniosek o przyjęcie
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki (po wydaniu skierowania przez szkołę)

Wniosek o przyjęcie do CEZ - plik do pobrania

Wniosek o przyjęcie do CEZ - wersja internetowa

  Wybór szkoły i kierunku
  Dane osobowe
  Adres Zameldowania
  Adres Korespondencyjny
  Dane kontaktowe
  Dane o wykształceniu