Technik Administracji

Cele kształcenia

Celem kształcenia w zawodzie technik administracji jest przygotowanie aktywego, mobilnego i skutecznie działającego pracownika administracji.

Absolwent tego kierunku zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed Państwową Komisją Egzaminacyjną i po jego zdaniu otrzymuje uprawnienia do pracy jako pracownik administracyjny w urzędach i placówkach administracji publicznej.