Technik Informatyk - Informatyka Stosowana

Kwalifikacje

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Cele kształcenia

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:

  1. a) przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
  2. b) administrowania systemami operacyjnymi,
  3. c) serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej,
  4. d) przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;

2) w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:

  1. a) tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
  2. b) tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
  3. c) programowania aplikacji internetowych,
  4. d) tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

Nauka na tym kierunku odbywa się w systemie zaocznym i trwa 2 lata

Absolwent otrzymuje

Świadectwo ukończenia szkoły

Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

EUROPASS – suplement dyplomu zawodowego w języku obcym