Technik Masażysta

Cele kształcenia

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik masażysta powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu:

1) wykonywania masażu w celach terapeutycznych u osoby chorej;

2) wykonywania masażu w celu wspomagania przebiegu treningu u zawodników sportowych;

3) wykonywania masażu u osoby zdrowej w celu profilaktycznym i relaksacyjnym;

4) prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 6 tygodni (210 godzin).

Nauka na tym kierunku odbywa się w systemie stacjonarnym i trwa 2 lata.

Potencjalne miejsca pracy: szpitale i przychodnie rehabilitacyjne, gabinety fizjoterapeutyczne

prywatne gabinety masażu, ośrodki odnowy biologicznej , sanatoria i uzdrowiska, kluby sportowe

Absolwent otrzymuje

Świadectwo ukończenia szkoły

Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

EUROPASS – suplement dyplomu zawodowego w języku obcym