Technik
Sterylizacji Medycznej

Cele kształcenia

 Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik sterylizacji medycznej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych:

1) kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;

2) przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod, środków i urządzeń;

3) przeprowadzania kontroli procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;

4) prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Nauka na tym kierunku trwa 1 rok i odbywa się w systemie zaocznym.

Potencjalne miejsca pracy: centralne sterylizatornie, podmioty świadczące usługi sterylizacji.

Absolwent otrzymuje

Świadectwo ukończenia szkoły

Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

EUROPASS – suplement dyplomu zawodowego w języku obcym