Edukacja
Otwiera Umysły

Naszą misją jest kształcenie osób dorosłych powracających po wielu latach edukacyjnej przerwy do szkoły i pragnących podnieść swoje dotychczasowe lub zdobyć nowe kwalifikacje.

Wybrane zawody

Oferta

Top Kierunki

Wybierz jeden z najczęściej wybieranych kierunków kształcenia albo przejrzyj naszą całą ofertę i zdecyduj, co Cię najbardziej interesuje.

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik farmaceutyczny powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.09. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa:

1) sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, sporządzania preparatów leczniczych do żywienia pozajelitowego, do żywienia dojelitowego, produktów radiofarmaceutycznych, wytwarzania płynów infuzyjnych, przygotowywania roztworów do hemodializy i dializy dootrzewnowej oraz przygotowywania leków w dawkach dziennych, w tym leków cytostatycznych zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

2) prowadzenia obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu aptecznego i pozaaptecznego na podstawie przepisów prawa zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 3) współuczestniczenia w analizach produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Nauka na tym kierunku trwa 2,5 roku.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 6 tygodni (210 godzin), w tym 4 tygodnie (140 godzin) w aptece ogólnodostępnej i 2 tygodnie (70 godzin) w aptece szpitalnej.

ABSOLWENT OTRZYMUJE:

Świadectwo ukończenia szkoły

Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

EUROPASS – suplement dyplomu zawodowego w języku obcym

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik elektroradiolog powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.08. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii:

1) przygotowania bliższe pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii;

2) wykonywania prac związanych z przygotowaniem badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii;

3) wykonywania samodzielnie lub w zespole badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych oraz badań w diagnostyce elektromedycznej;

 4) analizowania poprawności wykonanych badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii oraz przygotowania badań do opisu przez lekarza;

5) wdrażania i koordynowania programu zapewnienia jakości w placówkach ochrony zdrowia w zakresie elektroradiologii.

Nauka na tym kierunku trwa 2,5 roku.

Potencjalne miejsca pracy: szpitale, przychodnie, oddziały i inne komórki organizacyjne podmiotów leczniczych, w których znajdują się następujące pracownie: radiodiagnostyki (rentgenografii, radiologii stomatologicznej, mammografii, densytometrii kośćca) tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego, badań naczyniowych lub radiodiagnostyki interwencyjnej lub hemodynamiki, medycyny nuklearnej, diagnostyki elektromedycznej (ultrasonografii, spirometrii, elektrokardiografii, badań wysiłkowych, echokardiografii, elektroencefalografii, elektromiografii, audiologii) oraz radioterapii.

ABSOLWENT OTRZYMUJE:

Świadectwo ukończenia szkoły

Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

EUROPASS – suplement dyplomu zawodowego w języku obcym

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie higienistka stomatologiczna powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia:

1) realizowania świadczeń z zakresu profilaktyki stomatologicznej;

2) organizowania prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii;

3) wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego; 4)

wykonywania wstępnych badań stomatologicznych, profilaktycznych, diagnostycznych i zabiegów rehabilitujących jamę ustną;

5) prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.

Nauka na tym kierunku odbywa się w systemie stacjonarnym i trwa 2 lata.

Potencjalne miejsca pracy: prywatne i państwowe przychodnie stomatologiczne, własna działalność.

ABSOLWENT OTRZYMUJE:

Świadectwo ukończenia szkoły

Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

EUROPASS – suplement dyplomu zawodowego w języku obcym

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekun medyczny powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej:

1) rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,

2) świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,

3) współpracy z pielęgniarkami i lekarzami oraz innym personelem,

 4) wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych,

5) wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – metoda Hoppe,

6) wykonywania wybranych czynności medycznych – w podmiotach leczniczych, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz w środowisku domowym.

Nauka na tym kierunku trwa 1,5 roku i odbywa się w systemie stacjonarnym.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 6 tygodni (210 godzin).

Potencjalne miejsca pracy: oddziały szpitalne, niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej, środowiskowe domy pomocy oraz prywatne domy opieki, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niesamodzielnych, prywatne domy podopiecznych.

ABSOLWENT OTRZYMUJE:

Świadectwo ukończenia szkoły

Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

EUROPASS – suplement dyplomu zawodowego w języku obcym

CELE KSZTAŁCENIA

 Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik sterylizacji medycznej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych:

1) kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;

2) przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod, środków i urządzeń;

3) przeprowadzania kontroli procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;

4) prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Nauka na tym kierunku trwa 1 rok i odbywa się w systemie zaocznym.

Potencjalne miejsca pracy: centralne sterylizatornie, podmioty świadczące usługi sterylizacji.

ABSOLWENT OTRZYMUJE:

Świadectwo ukończenia szkoły

Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

EUROPASS – suplement dyplomu zawodowego w języku obcym

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik dentystyczny powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.06. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy:

1) wykonywania protez zębowych oraz aparatów ortodontycznych z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń i technologii zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę;

2) wykonywania protez pooperacyjnych, epitez twarzy i szyn z zastosowaniem nowoczesnej aparatury i materiałów zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę lub inną osobę na podstawie posiadanych kwalifikacji;

3) naprawiania protez zębowych i pooperacyjnych, szyn, aparatów ortodontycznych i epitez twarzy na zlecenie lekarza dentysty lub lekarza.

Nauka na tym kierunku trwa 2,5 roku.

Potencjalne miejsca pracy: pracownie lub laboratoria protetyczne.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 6 tygodni (210 godzin).

ABSOLWENT OTRZYMUJE:

Świadectwo ukończenia szkoły

Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

EUROPASS – suplement

Doświadczenie

Mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która utrzymuje przyjemną atmosferę podczas zajęć edukacyjnych

Edukacja

Nasza dobrze wyposażona baza techniczno-dydaktyczna oraz prowadzenie ciekawych zajęć w małych grupach są kluczem do przekazywania rzetelnej wiedzy zawodowej.

Egzaminy

Jestśemy niepubliczną placówką edukacyjną z uprawnieniami szkoły publicznej. Przygotowujemy naszych podopiecznych zarówno do egzaminów zawodowych jak i do egzaminu maturalnego.
Rozpocznij Naukę Teraz!

Popchnij Swoją Karierę do przodu!

Centrum Edukacji Zawodowej

Dlaczego My?

Szkoły Centrum Edukacji Zawodowej powstały w 2004r, prowadzone są przez mgr Annę Pięcińską – doświadczonego pedagoga z długoletnim stażem. Nasza Szkoła może pochwalić się wysoką zdawalnością egzaminów maturalnych i zawodowych.
Różne tryby nauki

Oferujemy naukę w trybie zaocznym, stacjonarnym lub dziennym w zależności od kierunku kształcenia.

Nauka w małych grupach

Proponujemy naukę w kameralnym gronie z naciskiem na kształcenie praktyczne.

Doskonałe zaplecze

Gwarantujemy dobre przygotowanie do egzaminów zawodowych i maturalnych dzięki doświadczonej kadrze pedagogicznej. Informatyki uczymy w doskonale wyposażonych pracowniach komputerowych.

Aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego

Komunikat

Sekretariat CEZ został przeniesiony na os. Słoneczne 14 (górny pasaż). Sekretariat będzie czynny od godz. 8.00 – 16.00. tel. 41 3039491

Opinie

Zaufało Nam
Już Wiele Osób

0
5/5
4 Oceny
Google Opinie
“Massa amet, at dolor tellus pellentesque aenean in eget massa tincidunt habitasse volutpat adipiscing sed id sit auctor eu vivamus nulla.”
5/5
Emma Hart
“Ut morbi felis, felis massa quam sit massa, amet, bibendum pulvinar elit in adipiscing amet imperdiet ac felis congue enim, elementum orci.”
5/5
Eddie Johnson
“Donec in varius facilisis justo, curabitur aliquet sit justo sed sit interdum diam dolor ornare quis a felis adipiscing hendrerit quisque enim.”
5/5
Jonathan Doe
“Pulvinar dui vitae enim, diam et nulla elit nam leo lacinia et, a, pulvinar gravida enim in blandit mauris vitae volutpat urna, sed justo hendrerit.”
Mike Edward
5/5